Informatie

Continuïteit in onze werkwijze

Thuis in de vertrouwde omgeving blijven wonen, het is een droom van velen. Wij kunnen u helpen om uw droom (zo lang mogelijk) te verwezenlijken. We vinden het belangrijk om zowel een professionele band als een persoonlijke band op te bouwen met onze patiënten. Naast de professionele zorg willen we ook een luisterend oor bieden aan onze patiënten of hun mantelzorgers. Doordat we een klein team zijn, hebt u vaak dezelfde zorgverlener en ontstaat er een vertrouwensband. Een schouderklopje waar nodig, een lach, een traan.

Om de continuïteit te waarborgen werken we nauw samen met uw huisarts en/of specialist en overleggen we om tot een goede professionele zorg te komen. We volgen ook regelmatig bijscholingen om up to date te blijven met de laatste nieuwe technieken. De medische wereld staat immers niet stil.

Wat hebt u nodig

Voor alle verpleegkundige zorgen (buiten hygiënische zorgen en wondzorg) is een voorschrift van uw (huis)arts vereist.

Kostprijs

Ons team vraagt geen remgeld of lidgeld.

Als je verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, hoef je niet rechtstreeks te betalen voor de verpleegkundige zorgen. Dit wordt geregeld via derde-betalersregeling.

Indien wij moeten langskomen enkel voor prestaties die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur (dat is een lijst van alle mogelijke verpleegkundige prestaties), voorziet het ziekenfonds geen tussenkomst. De patiënt krijgt hiervoor dan maandelijks een factuur. Dit wordt steeds op voorhand meegedeeld.

Prestaties waarvoor geen vergoeding via de mutualiteiten voorzien zijn, zijn bv oogindruppeling (buiten na cataract operatie), bloeddruk meten, glycemie meten, patiënt 's avonds omkleden, aanbrengen van zalven of klevers, aerosol klaarmaken of toedienen etc.